Skip to main content

Loro Parque is op de hoogte van de uitzending van een documentaire over het verhaal van Morgan. We hebben aan deze documentaire meegewerkt en onze deuren geopend voor het Zembla-programma op nationale televisie (BNN/VARA), om alle Nederlandse kijkers te laten zien hoeveel zorg en liefde onze medewerkers voelen voor Morgan en te laten zien hoe goed zij is geïntegreerd in de groep orka’s in Loro Parque.

We waarderen het dat Zembla de tiende verjaardag van Morgan’s verhuizing naar Loro Parque herdenkt door het succesverhaal te vertellen van een orka die van een wisse dood gered is en het geweldige nieuws dat Morgan al tien jaar lang deel uitmaakt van de orkafamilie in Loro Parque. Dit is het beste bewijs dat alle kritiek van de Free Morgan Foundation volledig ongegrond is en niet gebaseerd op wetenschap.

Het is niettemin verbazingwekkend dat de Free Morgan Foundation het Nederlandse publiek nu probeert te doen geloven dat Loro Parque in strijd handelt met rechterlijke uitspraken, terwijl alle gerechtelijke uitspraken (meer dan 10 uitspraken in Nederland en twee uitspraken van het Europees Parlement) hebben uitgewezen dat alles is gedaan in overeenstemming met de wet. Het laatste arrest van de Raad van State over Morgan in 2018 (arrest 201804732/1/A3) erkent dit duidelijk in paragraaf 3.3: 

“De rechtbank heeft verder overwogen dat wat FMF heeft gesteld over het gebruiken van Morgan voor commerciële doeleinden al bekend was ten tijde van de afgifte van het EG-certificaat en daarom niet kan leiden tot de conclusie dat het EG-certificaat aan de hand van een foute veronderstelling is afgegeven. De Afdeling heeft immers in de uitspraak van 23 april 2014 geoordeeld dat de commerciële activiteiten die Loro Parque uitvoert, niet afdoen aan het feit dat Loro Parque aan onderzoek doet en onderwijs geeft. Over wat FMF heeft aangevoerd over de gezondheid en het welzijn van Morgan, heeft de minister zich terecht op het standpunt gesteld dat de Afdeling al in de uitspraak van 23 april 2014 heeft geoordeeld dat dit niet ter beoordeling voorligt en dat daarvoor een procedure in Spanje kan worden begonnen.”
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@116356/201804732-1-a3/?highlight=201804732/1/A3#toonpersbericht

Met andere woorden, de Free Morgan Foundation weet al sinds 2014 dat de Nederlandse rechter het er niet mee eens is en toch verspreidt zij onjuiste informatie, die vòòr uitzending niet door de redactie van Zembla is geverifieerd.

Loro Parque heeft NOOIT om de overdracht van Morgan gevraagd. Het waren Dolfinarium Harderwijk en de Nederlandse regering die Loro Parque vroegen om Morgan te integreren in hun groep orka’s, om haar dood door euthanasie te voorkomen. Het feit dat Morgan’s CITES-vergunning werd afgegeven voor wetenschappelijke en educatieve activiteiten (de Free Morgan Foundation laat altijd, interessant genoeg, het educatieve aspect achterwege) werd gedaan om haar anders dreigende dood te voorkomen en niet om haar gevangenneming te rechtvaardigen.


Uit de rechterlijke uitspraken blijkt dat Loro Parque zich houdt aan de onderzoeks- en educatieve activiteiten die werden gebruikt als argument om de dood van Morgan te voorkomen. Het is dus absoluut onjuist dat Loro Parque illegale activiteiten uitvoert met betrekking tot Morgan.

Wij verzoeken de redactie van Zembla dringend om, in overeenstemming met de normen van journalistieke ethiek, kennis te nemen van alle rechterlijke beslissingen in de Morgan-zaak, in het bijzonder de uitspraak van de Raad van State (arrest 201804732/A3), zodat u kunt verifiëren dat zowel de Free Morgan Foundation als de Nederlandse regering, evenals de verschillende gerechtelijke instanties, op de hoogte waren van Morgan’s deelname aan presentaties aan het publiek, ze nooit verborgen of geheim waren en evenmin een schending inhouden van de voorwaarden voor afgifte van de CITES-vergunning. Alle Nederlandse rechtbanken hebben erkend dat Loro Parque onderzoeks- en onderwijsactiviteiten verricht.

Loro Parque heeft altijd voldaan aan alle voorschriften en voorwaarden van de CITES-vergunning ten behoeve van Morgan. Dankzij de kennis en ervaring van de professionals in Dolfinarium Harderwijk en Loro Parque leeft Morgan en is euthanasie vermeden. Dat is een succes voor ons allemaal, we blijven ons inzetten voor haar optimale welzijn.